Dziękujemy bardzo za Wasz 1% podatku!

Organizacją, na koncie której (w ramach projektu indywidualneho BARTOSZ 55) zbieramy środki na leczenie i rehabilitację Bartka jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro.
Zgodnie z wolą Założyciela, Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana, aby wspierać Dzieła Oriońskie i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym. Dlatego też ich działania ukierunkowane są na osoby chore, osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem społecznym. Wśród Podopiecznych Fundacji są osoby niepełnosprawne na skutek nieszczęśliwego wypadku, po przebytym udarze, wylewie, porażeniu mózgowym, po amputacji kończyn. W ramach pomocy potrzebującym, pomagają zmagać się z wieloma ciężkimi schorzeniami.

Aby móc Bartkowi przekazać w 2017 roku swój "1%" - wpiszcie prosimy tak jak poniżej

W razie pytań - dzwońcie do Piotra (brata Bartka) +48 505 667 120.